Wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej

Wybory do Oleckiej Rady Młodzieżowej

Znamy wyniki głosowania na radnych do Oleckiej Rady Młodzieżowej.
Sprawdź czy wygrał Twój faworyt.

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Oleckiej Rady Młodzieżowej

Od 20.02.2024
do 12.03.2024

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

Do 26.03.2024

Etap III

Głosowanie

Od 12.04.2024
do 13.04.2024

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 22.04.2024

Czym jest i czym zajmuje się Olecka Młodzieżowa Rada?

Olecka Rada Młodzieżowa jest reprezentacją młodzieży z gminy Olecko. Radni wybierani spośród osób zamieszkujących gminę Olecko na 2-letnią kadencję. Głównym celem działania rady jest wspieranie aktywności młodych ludzi. Olecka Rada Młodzieżowa działa poprzez stałą współpracę z młodzieżą zamieszkującą gminę Olecko, podejmując inicjatywy mające służyć młodym mieszkańcom gminy. Rada jest organem doradczym Rady Miejskiej w sprawach młodzieży, ściśle współpracującym z Radą Miejską w Olecku i Burmistrzem Olecka.

Jak zostać radnym Oleckiej Młodzieżowej Rady?

Kto może kandydować?

Do Rady może kandydować mieszkaniec gminy Olecko, który w dniu wyborów ukończył co najmniej 12 lat, ale nie ukończył 20 roku życia.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Kandydaturę należy zgłaszać od 20 lutego do 12 marca 2024 r., klikając „Zgłoś kandydaturę”.

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydaturę można zgłosić w formie elektronicznej poprzez platformę do Oleckiej Rady Młodzieżowej.

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatury na radnego to:
1) zgłoszenie kandydata na radnego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o zamieszkiwaniu na terenie gminy Olecko;
2) lista poparcia przez co najmniej 20 wyborców;
3) prezentacja kandydata, do której można dołączyć zaświadczenia o działalności kandydata w zakresie wolontariatu, działalności szkolnej lub działalności na rzecz młodzieży czy środowiska lokalnego.

Przykładowe działania Oleckiej Młodzieżowej Rady.

-Organizacja spotkania "Terapia jest OK" podczas Oleckiego Dnia Zdrowia w 2022 r.
-Wolontariat podczas Active Festival Olecko oraz podczas Iskierek Dobra
-Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Oleckiej Rady Młodzieżowej
-Partner konferencji pt. "Mądra ochrona - mniejsze ryzyko. Od emocji poprzez zachowania trudne i ryzykowne do uzależnienia i terapii" organizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olecku

Olecka Rada Młodzieżowa podejmuje inicjatywy mające służyć młodym mieszkańcom gminy Olecko.
Rozwija dialog pomiędzy władzami w gminie a młodzieżą oraz pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.